Helse Norge, FHI, Bergen Kommune og for selvregistrering av positiv koronatest og nærkontakter.