Om du ikke har mulighet til å møte til time hos oss på grunn av forkjølelse eller andre symptomer, skal du sende e-konsultasjon eller bestille time for telefonkonsultasjon med din fastlege.(medfører konsultasjonstakst)

Legen vil gjøre en vurdering om du skal henvises videre til luftveisklinikken om det er behov for legetilsyn.