Til våre pasienter.

Vi forsøker å holde vårt legekontor åpent og fri for smitte.

Vi ber deg derfor om å være oppmerksom på om du har symptomer som: 

Feber
Hoste
Tungpust
Hodepine med samtidig sykdomsfølelse eller slapphet
Nedsatt lukte- og/eller smakssans
Tett/rennende nese
Muskelverk
Sår hals
Diare
Smerter i øvre del av magen
Kvalme eller oppkast.


Da skal du ikke møte opp på vårt legekontor!
Har du hatt noen av disse symptomene de siste 10 dagene, skal du heller ikke møte opp på legekontoret og du må ikke møte opp her eller ringe på døren for å snakke med oss, men ta kontakt med oss på telefon, sms eller e-konsultasjon.

Mvh Gullgruven Legekontor