For alle henvendelser uten time som:

  • blodprøver 
  • blodprøver for eksterne rekvirenter
  • øreskyll
  • B12-injeksjoner
  • andre medbragte vaksiner
  • fjerne sting/agraffer
  • utskrifter fra journal o.l 

anbefales det å ringe og gjøre avtale, ellers må det påregnes ventetid.

Man må bruke helsenorge.no, ringe 55253030 eller bruke SMS for å bestille time, da vi ikke slipper inn folk unødvendig.