Ved oppmøte på vårt legekontor registrerer du din ankomst på skjermen som står på venterommet.

Du skriver inn fødselsdato med DDMMÅÅ, så får legen direkte beskjed om at du er kommet.

Eksempel: Fødselsdato 5. juli 1956 blir 050756